REGULAMIN

MARIAGE SALON SUKIEN ŚLUBNYCH

Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MARIAGE SALON SUKIEN ŚLUBNYCH Narutowicza 32, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed wykonaniem umowy.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz instytucji wskazanych przez przepisy prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów, dla których przetwarzamy Pani/Pana dane wraz z okresem archiwizowania wymaganym prawem – maksymalnie 5 lat od realizacji umowy.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r..
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania.
8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.